Följande är den första affiischen, den visar de fyra ursprungliga medlemmarna. 


När Ingvar Ericsson tillkom med sin orgel så behöves en ny affisch enligt följande.

Ingvar Ericsson, som nuförtiden sitter i presidiet för Jemtska Hammondsällskapet har följande kommentar betr. sättningen:

Det förhöll sig i tidernas begynnelse på det viset att ingen i GJ 5 hade en aning om vad en Hammondorgel egentligen var, allra minst jag, varför allt elektriskt som lät som en orgel var just en Hammondorgel.
Sedermera såg jag dock ljuset, men före ljuset stod det stolt och eftertryckligt "Hammondorgel" i vårt promotionmaterial.


Eftersom orkestermedlemmarna varierade från tid till annan så byttes slutligen till en medlemsneutral affisch utan bild.

Och så ett promotionblad.